Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Xác định lại dân tộc
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 10-4079-2016.doc 28.5 Kb
2 MAU_DON_10-4079-2016.doc 31.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh yêu cầu xác định lại dân tộc.
Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết