Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 9-4079-2016.doc 28 Kb
2 MAU_DON_9-4079-2016.doc 31.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết