Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 7-4079-2016.doc 33.5 Kb
2 MAU_DON_7-4079-2016_-_2.doc 37.5 Kb
3 MAU_DON_7-4079-2016.doc 34 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết