Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 6-4079-2016.doc 29.5 Kb
2 MAU_DON_6-4079-2016.doc 36.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết