Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hộ tịch
Loại tài liệu: Hộ tịch
Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 1-4079-2016.doc 30 Kb
2 MAU_DON_1-4079-2016.doc 33.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Tờ khai theo mẫu quy định;
- Giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
- Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con (đối với trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài);
- Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết