Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đăng ký kinh doanh
Loại tài liệu: Giấy phép kinh doanh
Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
a. Thủ tục hồ sơ
- Thông báo của hợp tác xã về việc tạm ngừng hoạt động
- Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.
b. Thời gian giải quyết: 03 ngày.
Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 02 ngày
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày.
c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết