Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đăng ký kinh doanh
Loại tài liệu: Giấy phép kinh doanh
Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 THONG_BAO_TAM_NGUNG_DANG_KY_KINH_DOANH_CA_THE.doc 33 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh:
a. Thủ tục hồ sơ
- Thông bảo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu).
b. Thời gian giải quyết 01 ngày.
Cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch
c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết