Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đất đai
Loại tài liệu: Đất đai
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 27-586-2015.doc 29 Kb
2 MAU_DON_27-586-2015.doc 45.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết