Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đất đai
Loại tài liệu: Đất đai
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 17-586-2015.doc 33 Kb
2 MAU_DON_17-586-2015.doc 48 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết