Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Đất đai
Loại tài liệu: Đất đai
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 14-586-2015.doc 27.5 Kb
2 MAU_DON_14-586-2015.doc 105 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết