Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Chứng thực
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 CT_6-4079-2016.doc 28 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ;


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết