Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Hộ tịch
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 19-4079-2016.doc 27 Kb
2 MAU_DON_19-4079-2016.doc 27.5 Kb

Nội dung trích yếu :
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Văn bản yêu cầu (đối với tổ chức);
- Văn bản ủy quyền (nếu có).
- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân dân (trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính).
Xuất trình: Bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân (đối với cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được yêu cầu.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết