Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Hộ tịch
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 16-4079-2016.doc 29.5 Kb
2 MAU_DON_16-4079-2016.doc 33 Kb

Nội dung trích yếu :
a. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn;
- Giấy tờ xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, không kể thời gian xác minh.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết