Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 CT_10-4079-2016.doc 29.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết:
Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết