Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Chứng thực
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 CT_9-4079-2016.doc 29.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết