Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Loại tài liệu: Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 CT_7-4079-2016.doc 27.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời hạn giải quyết:: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.


Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết