Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 74 items in 4 pages
61 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
62 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
63 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
64 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
65 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
66 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
67 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
68 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
a. Thủ tục hồ sơ - Thông báo của hợp tác xã về việc tạm ngừng hoạt động - Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã. b. Thời gian giải quyết: 03 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 02 ngày - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày. c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.
69 Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã
Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã
70 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
71 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh
Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh: a. Thủ tục hồ sơ - Thông bảo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu). b. Thời gian giải quyết 01 ngày. Cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch c. Mức thu phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.
72 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh
73 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
74 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết