Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 74 items in 4 pages
21 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
* Thành phần hồ sơ - Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu quy định; - Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay cho giấy báo tử; Giấy tờ xuất trình: Giấy tờ chứng minh cư trú, giấy tờ tuỳ thân khác của người chết; Giấy tờ tùy thân của người đi khai tử. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
22 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
23 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
24 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyề
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
25 Xác định lại dân tộc
Thành phần hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh yêu cầu xác định lại dân tộc. Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
26 Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
27 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước
Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Xuất trình: bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. * Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
28 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
29 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
30 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
31 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: - Thời hạn: 05 ngày làm việc (đối với trường hợp đăng ký giám hộ cử); - Thời hạn: 03 ngày làm việc (đối với trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên).
32 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
33 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh * Lệ phí (nếu có): Không quá 75.000 đồng.
34 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài
Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; - Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con (đối với trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài); - Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà
35 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
36 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
37 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
38 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
39 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
40 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết