Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện Nam Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018
UBND huyện Nam Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu: 07 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/ thí sinh
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/3/2018 đến ngày 16/4/2018
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Nam Giang


Chi tiết: Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng: Tại đây

Tài liệu ôn tập:
1. Luật Cán bộ, công chức  
2. Nghị định 92
3. Nghị định 112
4. Thông tư 06
5. Quyết định 10/2012/QĐ-UBND
6. Nghị Quyết 03 về Cải cách hành chính
7. Luật Tổ chức chính quyền địa phương
8. Nghị quyết 04 Tỉnh ủy Quảng Nam
9. Quyết định 04/2004/QĐ-BNV

Tác giả: UBND huyện Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết