Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng 10 chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho 80 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

     Trong thời gian 3 ngày, lớp học được truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Về sức mạnh nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Công tác chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Ngoài ra, lớp học còn được nghe báo cáo thời sự trong và ngoài nước thời gian gần đây,tập trung thảo luận và viết bài thu hoạch.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết