Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang đề ra mục tiêu cụ thể cải cách thủ tục hành chính năm 2023

Nhằm thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Giang. Sáng ngày 16/02 huyện Nam Giang triển khai họp trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính huyện có ông Lê Văn Hường – Bí thư Huyện ủy, ông Châu Văn Ngọ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Sau khi nghe Phòng Nội vụ và phòng Văn hóa – Thông tin huyện báo cáo những kết quả đạt được và một số mặt hạn chế trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện năm 2022. Lãnh đạo huyện Nam Giang yêu cầu các ngành, địa phương cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ cải cách TTHC theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 gắn với kết quả cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.


Điểm cầu xã Đắc Tôi

Huyện đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2023 là: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên; số hóa 60% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại của huyện. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt yêu cầu 90%; trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt 85% trở lên. Phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Tối thiểu 90% TTHC/dịch vụ công trực tuyến được tích hợp vào Cổng DVC quốc gia. Tối thiểu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc. Phấn đấu nâng cao vị thứ xếp hạng các chỉ số: chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) thuộc nhóm các địa phương được xếp loại Khá, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công; Chỉ số năng lực cạnh tranh đối với cấp huyện xếp loại Tốt trở lên...
Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết