Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 27/10, Phòng Nội vụ huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phụ trách lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại các khối thi đua trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, Đ/c Võ Nguyên Huân, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh  đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định  chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, Phòng Nội vụ huyện quán triệt Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Nam Giang về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

 Hội nghị cũng đã giải thích, tháo gỡ những vướng mắc, hướng dẫn một số vấn đề xử lý tình huống liên quan nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức để qua đó phục vụ tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửLiên kết website
Liên kết