Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Giao ban bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy lần thứ nhất năm 2018

Chiều ngày 11 tháng 4; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy lần thứ nhất năm 2018. Hiện tại, toàn huyện có 42 chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 23 chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 14 chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, 2 chi bộ doanh nghiệp và 3 chi bộ trường học.Trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được các chi bộ quan tâm, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt, trong đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Bên cạnh đó, hoạt động của các chi bộ còn một số mặt hạn chế, còn lúng túng như: Việc đánh giá tư tưởng của đảng viên còn chung chung, ít quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề khó khăn trong đời sống, sinh hoạt của đảng viên và quần chúng, nhiều chi bộ chưa dành thời gian thích đáng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và bàn nhiệm vụ tháng tới; Công tác thảo luận còn chung chung, chất lượng chưa cao; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề và phương thức triển khai v.v...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị TW4( Khóa II) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, làm tốt công tác quản lý đảng viên; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ chi bộ phân công; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong chi bộ; Tham gia tích cực và hiệu quả trong tổ công tác theo kế hoạch số 60 của Huyện ủy về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững v.v...

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết