Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Chà vàl, giai đoạn 1945- 2010

Sáng ngày 27.3; Đảng bộ xã Chà Vàl đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã (1945- 2010). Cuốn lịch sử Đảng bộ xã gồm 4 chương, 244 trang, phản ánh một cách khách quan và tương đối đầy đủ quá trình cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, từ đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược đến thời kỳ đổi mới; thực  hiện CNH- HĐH trên quê hương Chà Vàl anh hùng. Đồng thời  cuốn sách thể hiện sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ xã trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

Việc hoàn thành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Chà vàl là sự góp công, góp sức của nhiều người, nhiều tổ chức. Đây là sự kiện hết sức vui mừng, phấn khởi, tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã. Góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong xã, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, ra sức học tập, rèn luyện, lao động công tác tốt, tiếp bước cha anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết