Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đảng ủy xã La Dê tổ chức Hội nghị học tập, triển khai các Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng.

Sáng ngày 26/01,  Đảng ủy xã La Dê đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng cho gần 180 Đảng viên trong toàn xã.

Tại hội nghị, các học viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết 18 về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19 về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20 về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới".

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng ủy xã La Dê nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết