Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Sáng ngày 10 tháng 1; Huyện ủy Nam giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.Đ/c Lê Văn Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho 5 Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiêu biểu năm 2017

   Trong năm 2017, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 222,6 tỷ đồng, bằng 101% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 6,81% so với năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 357,7 tỷ đồng bằng 108,1% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 25% so với năm 2016. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 99,4 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp khai khoáng đạt 95,7 tỷ đồng, tăng 281,2% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước đạt 162,6 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác thu, chi NSNN trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định nhằm kiểm soát, khai thác triệt để mọi nguồn thu và quản lý chặt chẽ nguồn chi. Trong năm, tổng thu NSNN thực hiện là 690 tỷ đồng, bằng 194,9% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt 83,8% dự toán giao; trong đó, thu nội địa ngân sách được hưởng là 214,8 tỷ đồng, bằng 239,4% chỉ tiêu Nghị quyết, đạt 115,2% dự toán giao; thu ngân sách do huyện quản lý thu đạt 22,5 tỷ đồng, bằng 112,9% chỉ tiêu Nghị quyết, đạt 101,7% dự toán. Tổng chi NSNN là 530 tỷ đồng, bằng 167,1% dự toán huyện giao.

Trong công tác xây dựng đảng đã xem xét, chuẩn y kết nạp 140 đảng viên mới, đạt 156% so với nghị quyết đề ra, đề nghị tặng 151 huy hiệu Đảng các loại. Triển khai tốt việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2017; qua đánh giá, toàn Đảng bộ có  27 chi, đảng bộ cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 29 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Tại hội nghị đã trao giấy khen cho 5 Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiêu biểu năm 2017.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết