Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020)

Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở, cán bộ văn phòng, ban tuyên giáo, ban dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến nội dung Chỉ thị số 36 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BCHTW ngày 18/8/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)”cạnh đó, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã quán triệt, hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo Chính trị, chuẩn bị nhân sự, các biểu mẫu tổng hợp và các bước, quy trình chuẩn bị Đại hội…
       Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện lần này yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Công tác nhân sự cấp ủy cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tác giả: Văn Thủy

Nguồn tin: namgiangrt

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết