Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Trung ương X Khóa XI

Sáng ngày 10/4 Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Trung ương X khóa XI cho các Đ/c là Đảng viên của 37 chi bộ trực thuộc.

Trong thời gian một buổi, báo cáo viên huyện giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản như: Dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương khóa XI tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm đến (2016-2020); quán triệt đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác…

     Thông qua hội nghị giúp cán bộ Đảng viên nắm được những nội dung, quan điểm, chủ truong, giải pháp của Đảng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc. Tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức góp phần đưa nghị quyết trung ương X khóa XI vào cuộc sống.

Tác giả: Văn Khanh

Nguồn tin: namgiangrt.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết