Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Sáng ngày 27/2, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm Quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đồng chí Lê Văn Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí La Lim Hậu - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí A Viết Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong năm 2023, huyện Nam Giang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Giang. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 30-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi; tập trung nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, từng bước hiện đại hóa nền hành chính của huyện; thực hiện nâng cao tiêu chí, chất lượng, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng vắc-xin Covid-19; giữ vững quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công tác Giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm của huyện. Chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra.

Hội nghị, đã thông qua thông báo số 03 của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển vùng Tây Bắc tỉnh Quảng Nam, đề án xây dựng Chi bộ kiểu mẫu, đồng  thời quán triệt chương trình thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong thời kỳ mới, Quán triệt kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số năm 2023.

Hội nghị cũng đã thông qua quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ,lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Bầu bổ sung UVBTV huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua tờ trình xin bổ sung xã Đắc Tôi đạt chuẩn Nông thôn mới vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết