Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị Huyện ủy Huyện Nam Giang lần thứ 12

Ngày 16 tháng 12, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12, nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các Đồng chí Lê Văn Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy; La Lim Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

   Năm 2022, trong bối cảnh chung chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và những điều kiện bất lợi khác, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó, có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật trong đó là đã thực hiện chủ động, tích cực, toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện gắn với đảm bảo tiến độ tiêm vacxin, đạt tỷ lệ cao trong toàn tỉnh; Thu ngân sách tiếp tục vượt chỉ tiêu đề ra, vấn đề giải quyết việc làm, hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được quan tâm thực hiện; đã ban hành Nghị quyết xây dựng đô thị Thạnh Mỹ để tăng cường sự lãnh đạo và nguồn lực đầu tư; các mô hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tăng cường đầu tư cả về nguồn lực và cách thức thực hiện; thu ngân sách trên địa bàn do huyện vượt cao so với kế hoạch; hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi, đạt nhiều thành tích cao trong hội thi ở tỉnh, khu vực; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai được chủ động thực hiện; tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép cơ bản được kiềm chế; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại có nhiều hoạt động thiết thực. Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được quan tâm.


Năm 2022 Huyện ủy Nam Giang ban hành Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Thạnh Mỹ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Nam Giang tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm, hoàn thành bàn giao Chi bộ BQL Vườn quốc gia Sông Thanh về trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; thành lập chi bộ Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Sông Thanh. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2024 theo đúng nguyên tắc, tiến độ đề ra; có 101/113 đồng chí Bí thư chi bộ tái cử; có 127/414 đồng chí là đảng viên nữ tham gia chi ủy chi bộ; có 02 chi bộ thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

 Toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 109 đảng viên, đạt 121,1% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, duy trì phát triển ổn định, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 305 tỷ đồng, bằng 102,7% chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 219 tỷ đồng, bằng 103,3% chỉ tiêu Nghị quyết; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 82 tỷ đồng, bằng 101,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất hoạt động thủy sản đạt 4,1 tỷ đồng, bằng 102,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành rà soát, thống kê và đề nghị tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 4,5 trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 49,5tỷ đồng.

Toàn huyện thực hiện tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 6.025,3 ha bằng 100,17% KH, giảm 1,3ha so với năm 2021; trong đó, diện tích cây lương thực có hạt đạt 3.633,5 ha, bằng 99,27% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.834 tấn, đạt 100,01% KH. Sản lượng khai thác mủ cao su trên địa bàn huyện đạt 820 tấn quy khô, tăng 20% so năm 2021. Dịch bệnh trong chăn nguôi được tập trung kiểm soát; tổng đàn gia súc, gia cầm đang dần được phục hồi, phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các mô hình sản xuất theo định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi của huyện (trồng cây ăn quả, cây dược liệu, phát triển đàn heo cỏ...) và hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP. Nổi bật trong năm, đã triển khai trồng 12,5ha Bưởi da xanh/59 hộ và trồng 7,5ha cam Vinh/35 hộ với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng; tiếp tục duy trì chăm sóc mô hình trồng cây ăn quả từ nguồn vốn từ nguồn vốn các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện qua các năm …Phát triển kinh tế rừng, trồng rừng gỗ lớn trong Nhân dân; đến nay, đã hoàn thành trồng mới 662 ha rừng tại các địa phương, đạt 239,9% chỉ  tiêu Nghị quyết; trong đó, có 331,6 ha rừng gỗ lớn theo Quyết định 17 của UBND huyện với tổng kinh phí 2.280 triệu đồng.

Hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phục hồi, đi vào hoạt động ổn định. Số lượng và quy mô các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dich vụ tiếp tục được mở rộng; hàng hóa cung ứng tại các địa bàn các xã vùng cao, biên giới ngày càng đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng theo thị trường chung, không xảy ta tình trạng khang hiếm. Các hoạt động xúc tiến thương mại được quan tâm thực hiện. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 1.932 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 113,6% chỉ tiêu Nghị quyết; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 541 tỷ đồng, bằng 109,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Chủ đề công tác của năm 2023: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện”. Huyện Nam Giang tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu đề ra, trong đó, Thu nội địa trên địa bàn: 329 tỷ đồng. Trong đó: thu trên địa bàn huyện quản lý thu: 24, 300 tỷ đồng. Giảm số hộ nghèo: 390 hộ. Kết nạp 90 đảng viên; tỷ lệ TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; phấn đấu không có TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết