Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 9 tháng 1; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, huyện Nam Giang đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của tỉnh, trung ương.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhất là việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Huyện. Giải quyết dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để định hướng dư luận xã hội đúng đắn, ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đảm bảo  hiệu quả, thiết thực, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Trong năm, huyện phát triển 119 đảng viên mới, đạt 132%so với Nghị quyết đề ra. Qua đánh giá có 11 tổ chức cở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ huyện có 2.503/2.694 đảng viên được kiểm điểm, đánh giá xếp loại, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 300 đảng viên, có 1.848 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 346 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ v.v…

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới: đã xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát trong năm có lộ trình cụ thể; quan tâm giám sát tổ chức đảng và đảng viên để ngăn ngừa sai phạm, nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở...


Đ/c Lê Văn Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận văn phòng cấp ủy.

Công tác Dân vận có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả: nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, nhất là trong hoạt động của chính quyền, áp dụng một số mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Tại Hội nghị, Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận văn phòng cấp ủy năm 2019.
Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết