Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

Sáng ngày 13/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị quán triệt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số: 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch CoVid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ông: La Lim Hậu – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Nguyễn Sáu – PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Nguyễn Đức Đúng- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB & XH huyện; chuyên viên phụ trách công tác chế độ chính sách; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thương binh xã hội của 12 xã, thị trấn.


Ông: La Lim Hậu- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn quy trình thực hiện các giai đoạn triển khai các đợt giám sát của MTTQ đối với việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận tại hội nghị, Ông La Lim Hậu- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh với cấp ủy và chính quyền. Giám sát phải thực hiện cùng với quá trình khảo sát, lập danh sách, xét duyệt và thực hiện chi trả để trong quá trình thực hiện không xảy ra sai sót. Phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn dân cư; nêu cao trách nhiệm của Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, Ban thương binh xã hội các xã để triển khai thực hiện công tác giám sát; bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện liên quan để tiến hành tổ chức triển khai thực hiện giám sát đạt kết quả./.

Tác giả: Y Thoan

Nguồn tin: VP. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết