Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Zuôih lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 02 ngày 26-27/12/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih đã tổ chức thành công Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Đến dự chỉ đạo có ông Nguyễn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Tơ Ngôl Đa - Bí thư Đảng ủy xã; cùng dự có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể trong toàn xã Zuôih và đặc biệt là 65 đại biểu chính thức dự Đại hội.Trong 5 năm qua (nhiệm kỳ 2014-2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã khóa VIII đã đề ra, đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động ủng hộ các loại quỹ và các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”...; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, nhóm nòng cốt ở khu dân cư; công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Với những kết quả như vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào của MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang.Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Thực chất - Hiệu quả, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế và đề xuất những giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ mới (2019-2024). Tại Đại hội có 03 ý kiến tham luận trực tiếp của các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận địa bàn khu dân cư. Các ý kiến đóng góp sát với thực tế, đánh giá đầy đủ các hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện và xã. Các bài tham luận đã làm rõ minh họa thêm cho bản báo cáo về những thành tích đạt được và những khó khăn trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Đại hội đã hiệp thương cử 33 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực gồm 03 vị và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 vị và 01 vị đại biểu dự khuyết. Ông Pơ Loong Đhăm được hội nghị phiên thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024.Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sáu - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: MTTQ xã cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nhằm không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân từ đó khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị; cần tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để hoạt động giám sát của MTTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả và thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư; đặc biệt ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Zuôih tổ chức triển khai hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949-28/6/2019)./.

Tác giả: Thái Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết