Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

UBMTTQVN tỉnh Kiểm tra công tác mặt trận tại Nam Giang

Ngày 16/10, đoàn công tác của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và kiểm tra công tác Mặt trận huyện Nam Giang, Mặt trận xã Tà Bhing và xã La Dê năm 2018.

Qua kiểm tra cho thấy tại các đơn vị được kiểm tra đã bám sát chỉ tiêu hướng dẫn thi đua ngay từ đầu năm, cơ bản đạt chỉ tiêu công tác năm 2018 đã đề ra, nổi bật là: tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại, làm tốt công tác phối hợp với nước bạn Lào; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, tại các đơn vị được kiểm tra cũng có một số tồn tại hạn chế như: hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao; công tác nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội ở cơ sở còn nhiều bất cập, hạn chế; công tác giám sát còn lúng túng, nhất là hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; công tác vận động “Quỹ vì người nghèo” còn thấp v.v…

Kết luận tại các buổi làm việc, đ/c Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã kịp thời ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời gian đến.

Tác giả: Văn phòng UBMTTQVN huyện

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết