Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

14. Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

- ng, bảng lương đăng ký.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

- Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động 2012.

2. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần, số lưng hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

- Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền

- Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động 2012.

Tác giả: Admin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết