Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Xúc tiến chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO
Xúc tiến chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1822/UBND-KTTH ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xúc tiến chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Nam Giang; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đang hoạt động sản xuất kinh doanh từ 02 năm trở lên thuộc các lĩnh vực sau để tiếp cận chương trình tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV:

-   DNNVV đổi mới sáng tạo;

-   DNNVV hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

-   DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo;

-   DNNVV hoạt động trong cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

(Danh sách các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên đề nghị truy cập vào website: dpiqnam.gov. vn)

Nội dung cụ thể của chương trình được gửi kèm thông báo này hoặc truy cập vào địa chỉ http://smedf.gov.vn để cập nhật thông tin chi tiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, UBND huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông báo các doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV./.

Văn bản kèm theo: tại đây

Tác giả: công trình

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết