Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hướng dẫn sử dụng chương trình Q-Office dành cho Chuyên viên

Hướng dẫn sử dụng chương trình Q-Office dành cho Chuyên viên

Anh (chị) có thể xem trực tiếp tại địa chỉ  https://youtu.be/Rfi5LV9uxXk để có khung nhìn lớn. Đề xuất xem ở chế độ chất lượng cao để hình được rõ nét.
Tác giả: Trương Công Trình

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Liên kết